Illustration af H.C. Andersens eventyr “Skyggen” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Skyggen” (1847) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Shadow. By Hans Christian Andersen

“……Jeg har oplevet det Grueligste, der kan opleves!” sagde Skyggen, “tænk Dig – ja, saadan en stakkels Skyggehjerne kan ikke holde meget ud! – Tænk Dig, min Skygge er blevet gal, han troer at han er Mennesket og at jeg – tænk dig bare, – at jeg er hans Skygge!”
“Det er frygteligt!” sagde Prindsessen, “han er dog spærret inde?”
“Det er han! Jeg er bange han kommer sig aldrig.”
“Stakkels Skygge!” sagde Prindsessen, “han er meget ulykkelig; det er en sand Velgjerning at frie ham fra den Smule Liv han har, og naar jeg rigtig tænker over det, saa troer jeg det bliver nødvendigt at det bliver gjort af med ham i al Stilhed!”
“Det er rigtignok haardt!” sagde Skyggen, “for det var en tro Tjener!” og saa gav han ligesom et Suk.
“De er en ædel Characteer!” sagde Kongedatteren.
Om Aftenen var hele Byen illumineret, og Kanonerne gik af: bum! og Soldaterne præsenterede Gevær. Det var et Bryllup! Kongedatteren og Skyggen gik ud paa Altanen for at lad sig see og faae nok en Gang Hurra!
Den lærde Mand hørte ikke noget til Alt det, for ham havde de taget Livet af. – ”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2