Illustration af H.C. Andersens eventyr “Krøblingen” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Krøblingen” (1872) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Cripple. By Hans Christian Andersen.

“…. “Somme Mennesker faae Velstand og Lykke, Andre kun Fattigdom! Hvorfor skal vore første Forældres Ulydighed og Nysgjerrighed gaae ud over os. Vi havde ikke baaret os saaledes ad som de To!”
“Jo vi havde!” sagde lige med Eet Krøbling-Hans. “Det staaer Altsammen her i denne Bog!”
“Hvad staaer i Bogen?” spurgte Forældrene.
Og Hans læste for dem det gamle Eventyr om Brændehuggeren og hans Kone: de skjendte ogsaa over Adams og Evas Nysgjerrighed, der var Skyld i deres Ulykke. Saa kom Landets Konge forbi. “Følg hjem med!” sagde han, “saa skal I faae det lige saa godt som jeg, syv Retter Mad og en Skue-Ret. Den er i lukket Terrin, den maae I ikke røre, for saa er det forbi med Herrelivet!” “Hvad kan der være i Terrinen?” sagde Konen. “Det kommer ikke os ved!” sagde Manden…..”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3