Illustration af H.C. Andersens eventyr “Krøblingen” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Krøblingen” (1872) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Cripple. By Hans Christian Andersen.

“….. Det var det ældste af Børnene, de kaldte “Krøblingen”, han havde ellers Navnet Hans.
Som Lille var han det flinkeste og livligste Barn, men saa blev han med Eet “slat i Benene”, som de kaldte det, han kunde ikke staae eller gaae og nu laae han til Sengs paa femte Aar.
“Ja, Noget fik jeg jo ogsaa til ham!” sagde Moderen. “Men det er ikke Noget videre, det er bare en Bog, han kan læse i!”
“Den skal han ikke blive fed af!” sagde Faderen….. ”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3