Illustration af H.C. Andersens eventyr “Nissen og Madamen” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Nissen og Madamen” (1868) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Brownie and the Dame . By Hans Christian Andersen.

“….”Først Flø’en, saa Kløen!” sagde Nissen. “Men nu skal jeg ind i Seminaristens Stue, hænge hans Seler paa Speilet og putte hans Sokker i Vandfadet, saa troer han at Punschen har været for stærk og han ør i Hovedet. I Nat sad jeg paa Brændestabelen ved Hundehuset; jeg har megen Fornøielse af at drille Lænkehunden; jeg lod mine Been hænge ned og dingle. Hunden kunde ikke naae dem, ihvor høit han sprang; det ærgrede ham; han gjøede og gjøede, jeg dinglede og danglede; det var et Spektakel. Seminaristen vaagnede derved, stod tre Gange op og kigede ud, men han saae mig ikke, uagtet han havde Briller paa; han sover altid med Briller.”….”

H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2