Historien om H.C. Andersen Centret – The Hans Christian Andersen Center

Til venstre tegning af Odense Adelige Jomfruklosters gavl, set fra Albani Torv. Tegnet af H.C. Andersen. Størrelsen er 17 x 10,1 cm.  Til højre foto fra 2013 af Lars Bjørnsten. Bemærk at de to nederste fag vinduer i gavlen er malet på bygningen!

Se mere om H.C. Andersen Centret – The Hans Christian Andersen Center Odense arbejde, formål, medarbejdere m.m. her!

H.C. Andersen Centret – The Hans Christian Andersen Center er en forsknings -, formidlings – og informationsenhed under Syddansk Universitet. H.C. Andersen Centret  er pr. 1. september 2013 flyttet ind i det nyrestaurerede Odense Adelige Jomfrukloster på adressen Albani Torv 6 · 5000 Odense C.  I perioden  2001 – 2006 var der i bygningen sekretariatet for H.C. Andersen 2005 Fonden. Bygningen har været i gennem er gennemgribende restaurering gennem flere år og ligger tæt ved Odense å og er næsten nabo med tidligere fattigskole, hvor H.C. Andersen var elev i 1813-1819. H.C. Andersen har iøvrigt haft sin gang i  Odense Adelige Jomfrukloster, hvilket fremgår af nogle af hans breve. Se mere her!

Bygningen som huser H.C. Andersen Centret – The Hans Christian Andersen Center i Odense blev bygget af den katolske biskop Jens Andersen Beldenak som bispegård. Bispegården med den nuværende hovedfløj blev opført omkring 1504.  Odense adelige jomfrukloster blev oprettet som en stiftelse for adlens ugifte kvinder i 1716 af den lærde Karen Brahe. Der har boet 9 klosterdamer i bygningen. Bygningen, som husede jomfruklostret overgik i 1972 til kommunal ejendom. I 2008 overtog Realdania Byg ejendommen af Odense Kommune. Bispegården med den nuværende hovedfløj blev opført omkring 1504 af den katolske biskop Jens Andersen Beldenak som bispegård. Odense adelige jomfrukloster hører til blandt Danmarks 100 mest bevaringsværdige bygninger og kælderen er et af de meget få velbevarede rum fra senmiddelalderen.

Kilder: Odense Bys Museer, Karen Brahe Selskabet, sdu.dk

Lars Bjørnsten Odense 2013