Illustration af H.C. Andersens eventyr “Hurtigløberne” (4)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Hurtigløberne” (1858) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Racers. By Hans Christian Andersen.

“… “Det er fri Adgang til en Kaalhave!” sagde Muulæselet; “jeg foreslog Prisen! Haren maatte og skulde have den, og saa tog jeg, som tænkende og virkende Medlem, fornuftigt Hensyn til dens Nytte, der skulde have den; nu er Haren forsørget. Sneglen har Lov til at sidde paa Steengjerdet og slikke Mos og Solskin, og er dernæst herefter optagen som en af de første Dommere i Hurtigløben. Det er saa godt at have een af Faget med i hvad Menneskene kalde en Comité! Jeg maa sige, jeg venter Meget af Fremtiden, vi have allerede begyndt saa godt!””

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4