Illustration af H.C. Andersens eventyr “Hurtigløberne” (3)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Hurtigløberne” (1858) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Racers. By Hans Christian Andersen.

“….”Jeg synes nu,” tænkte den vilde Rose, men den sagde det ikke, det er ikke dens Natur at udtale sig, skjøndt det kunde været ganske godt, om den havde gjort det. “Jeg synes nu, at Solstraalen burde have faaet første Hæderspriis, og anden med! den flyver i et Nu den umaalelige Vei fra Solen ned til os og kommer med en Styrke, at al Naturen vaagner derved; den har en Skjønhed, saa at alle vi Roser rødme og dufte derved! den høie, dømmende Øvrighed synes slet ikke at have bemærket den! var jeg Solstraale, jeg gav dem hver et Solstik – men det gjorde dem kun gale, det kunne de blive alligevel! jeg siger ikke Noget!” tænkte den vilde Rose; “Fred i Skoven! deiligt er det at blomstre, dufte og vederqvæge, leve i Sagn og Sange! Solstraalen overlever os dog Allesammen!”
“Hvad er første Priis?” spurgte Regnormen, der havde forsovet sig og nu først kom til….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4