H.C. Andersen og Tirsbæk 1830 (1)

1-tirsbaek-vejle. (11)

Tirsbæk ved Vejle 2007. Foto Lars Bjørnsten Odense

H.C. Andersen og Tirsbæk

H.C. Andersen besøgte Tirsbæk i 1830. H.C. Andersen skriver herom til sine bekendte, at om onsdagen kørte justitsråd Worsaae ham ud til Tirsbæk. Det vil sige, Thyras Bæk, da gårdens første bygnings grundsten er lagt af Dronning Thyra Danne­bod. Her bor en general krigskommisær Becker, hvis bekendtskab H.C. Andersen havde gjort på dampskibet, og som nu modtog ham med megen forekommenhed, men det blev så øsende en regn, så at de slet ikke kom omkring i den dejlige skov der strækker sig langs Vejle Fjord, så han måtte lade Andersen nøje med at se gården, der er ganske antik, med vin­delbroe og grave, skydehuller ved porten og et stort tårn med en fangekælder, hvor han så et fælt fangehul, hvor der endnu sad jernringe i murene.

Kilde: HCA-brevbase sdu.dk

En beskrivelse af Tirsbæk anno 2005

Tirsbæk kendes tilbage til 1415 som Tyrsbeck. Den nuværende hovedbygning er som helhed opført i midten af 1500-tallet. Anlægget var dengang tårnrigt og af en vis ydre pragt, som der i dag kun er spor tilbage af, men den oprindelige hovedform er genkendelig. Ved restaureringen i 1915 blev der afdækket et kampestensfundament, som muligvis stammer fra et tidligere, middelalderligt anlæg. Tirsbæk ligger meget smukt ud til Vejle Fjord ved Tirsbækken i et dalstrøg under høje, skovklædte bakker gennemfuret af kløfter. Anlægget er omgivet af store skove, således ligger Storskov umiddelbart øst for anlægget og Kongeskov umiddelbart vest herfor. Mod syd ligger det åbne og langstrakte engareal, der går helt ned til Vejle Fjord.

Et kig til de smukke og velholdte hovedbygningerVed ankomsten til Tirsbæk fra nord møder man først en del fine, velplejede, mindre enkelthuse, som enten er rødkalkede eller fremstår i røde sten. Går man længere mod syd, kommer man til ladegården med dens imponerende og meget velplejede bygninger. Anlægget er utrolig flot, og bygningerne er meget forskelligartede. Tilsammen danner de et stort, sammenhængende gårdrum.

Den trefløjede hovedbygning i to stokværk er opført i røde munkesten. Anlægget åbner sig mod syd og har en portgennemkørsel i nord. Hovedbygningen er smukt placeret på den nordlige del af et lavt, firesidet voldsted, der er omgivet af brede, vandfyldte, stensatte grave.

Ladegården, der med et stort gårdrum åbner sig mod hovedbygningen, er oprindelig opført omkring 1740 i bindingsværk med røde, murede tavl. I 1918 blev anlægget fornyet med grundmurede ydersider. To fløjhuse til beboelse blev opført.

Kilde: www.vejle-kommuneatlas.dk/kap4/4_11.htm

Lars Bjørnsten Odense

Sider: 0   1  2  3  4