Hovedgaarden Tirsbæk ved Vejlefjord (2)

tirsbaek-vejle-fjord

 Hovedgaarden Tirsbæk ved Vejlefjord.

Bekendt for sin usædvanlige smukke Beliggenhed, omtales første Gang ved Aar 1400. Tilhørte dengang Slægten Dyre; senere ejedes den af de adelige Slægter Lunge, Bryske, Bille, Linden o. m. fl. Tilhører nu Enkegrevinde J.C.C. Schack. Kilde: Danske Billeder for Skole og Hjem udgivet af Theodor Siersted i årene 1895-99.

Således hed det i Illustreret Tidende i 1860 om Tirsbæk, ca. 30 år efter H.C. Andersens besøg:

Fra bakkerne i Engom sogn flyder Tirsbækken gennem herlige skovstrækninger og grønne marker ud i Vejle Fjord, en mils vej øst for Vejle By. Bækken navn er gået over på den nærliggende hovedgård, der fra den tid, da man har de første efterretninger om den . År 1401 og indtil omtrent 1740 ejedes den af hæderlige danske adelsslægter ved det førstnævnte årstal nævnes således en Dyre som ejer, senere gik den efterhånden over til Lunger, Brysker, Biller og Rosenkrantzer, indtil den hen imod midten af forrige århundrede fra familiegods gik over til blive købmandsgods. Så godt som al den til gården liggende betydelige bondejord blev bortsolgt og udnyttet i slutningen af forrige århundrede.

Tirsbæk består af tre toetages fløje af forskellig alder. Den østlige fløj, som rimeligvis er ældst er opført af rå kampesten og røde mursten, formenes at være fra det 14′ århundrede. Dens ærværdige udseende stemmer vel med en sådan antagelse. Fløjen mod nord er formodentlig noget yngre, om den vestliges alder er der ingen tvivl, da der over trappetårnets indgang bærer en indskrift, der melder, at den er opført af Iver Lunge i året 1577.

På gårdens nyeste del er et langt senere tilbygget tårn. Hele bygningen er omgivet med grave, over hvilke der er to broer. Fra gården sydside nyder man en vid og smuk udsigt gennem er bred udhuling i skoven ned til Vejle Fjord og henover landet hinsides denne ser man fra fjorden op mod gården, danner denne baggrund i et yndigt landskab med en grøn eng i midten og skovpartier på begge sider.

Lars Bjørnsten Odense

Sider: 0   1  2  3  4