Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gjemt er ikke glemt” (3)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gjemt er ikke glemt” (1866) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Hidden is not Forgotten . By Hans Christian Andersen.

“…Nu gaaer hun fra Gaarden hen til det lille Udflytter-Huus paa Marken. Derinde boer en stakkels værkbrudden Pige; Vinduet i den lille Stue vender mod Nord; Solen kommer der ikke; hun har kun at see hen over et Stykke Mark, som lukkes ved den høie Grøft. Men idag er der Solskin, Vorherres varme, deilige Sol er derinde; den kommer fra Syd gjennem det nye Vindue, hvor før kun var Muur.
Den Værkbrudne sidder i det varme Solskin, seer Skov og Strand, Verden er bleven saa stor og saa deilig, og det ved et eneste Ord af Gaardens venlige Frue.
“Det Ord var saa let, den Gjerning saa lille!” siger hun; “Glæden, jeg fik, var uendelig stor og velsignet!”
Og derfor øver hun saa mangen god Gjerning, tænker paa dem Alle i de fattige Huse og i de rige Huse, hvor der ogsaa ere Bedrøvede. Det er skjult og gjemt, men det er ikke glemt af Vorherre!..”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0   1  2  3  4