Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gjemt er ikke glemt” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gjemt er ikke glemt” (1866) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Hidden is not Forgotten . By Hans Christian Andersen.

“….Ved Aftenstid kom der Røvere; de sloge tre af hendes Folk ihjel, Lænkehunden med, og saa bandt de Fru Mette i Hundlænke ved Hundehuset og satte sig selv op i Salen og drak Vinen fra hendes Kjælder og alt det gode Øl.
Fru Mette stod i Hundelænke; hun kunde ikke engang gjøe.
Da kom Røverens Dreng; han listede sig saa stille, det maatte ikke mærkes, for ellers havde de slaaet ham ihjel….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0   1  2  3  4