Illustration af H.C. Andersens eventyr “Holger Danske” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Holger Danske” (1845) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Holger Danske. By Hans Christian Andersen

“…Men den lille Dreng i Sengen saae tydeligt det gamle Kronborg med Øresund, den virkelige Holger Danske som sad dybt dernede med Skjægget voxet fast i Marmorbordet og drømte om Alt hvad der skeer her oppe; Holger Danske drømte ogsaa om den lille fattige Stue, hvor Billedsnitteren sad, han hørte Alt hvad der blev talt og nikkede i Drømme og sagde:
“Ja, husk kun paa mig I Danske Folk! behold mig i Tanke! jeg kommer i Nødens Time!”
Og udenfor Kronborg skinnede den klare Dag og Vinden bar Jægerhornets Toner over fra Nabolandet, Skibene seilede forbi og hilsede: “bum! bum!” og fra Kronborg svarede det: “bum! bum!” men Holger Danske vaagnede ikke hvor stærkt de skjøde, for det var jo bare: god Dag!” – “Mange Tak!” Der skal skydes anderledes før han vil vaagne; men han vaagner nok, for der er Krummer i Holger Danske! ”

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider: 0   1  2