Illustration af H.C. Andersens eventyr “Historien om en moder” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Historien om en moder” (1848) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Story of a Mother. By Hans Christian Andersen.

“…”Hvilken af dem er Ulykkens Blomst og hvilken er Velsignelsens?” spurgte hun.
“Det siger jeg Dig ikke,” sagde Døden, “men det skal Du vide af mig, at den ene Blomst var dit eget Barns, det var dit Barns Skjæbne Du saae, dit eget Barns Fremtid!”
Da skreeg Moderen af Skræk, “hvilken af dem var mit Barn! siig mig det! frels den Uskyldige! frels mit Barn fra al den Elendighed! bær det heller bort! bær det ind i Guds Rige! glem mine Taarer, glem mine Bønner og Alt hvad jeg har sagt og gjort!”
“Jeg forstaaer Dig ikke!” sagde Døden. “Vil Du have dit Barn tilbage, eller skal jeg gaae med det derind, hvor Du ikke veed!” –
Da vred Moderen sine Hænder, faldt paa sine Knæ og bad til vor Herre: “Hør mig ikke, hvor jeg beder imod din Villie, som er den bedste! hør mig ikke! hør mig ikke!”
Og hun bøiede sit Hoved ned i sit Skjød.
Og Døden gik med hendes Barn ind i det ubekjendte Land….”

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider: 0   1  2