Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gartneren og herskabet ” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gartneren og herskabet ” (1872) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Gardener and the family. By Hans Christian Andersen.

“…. Og Gartneren tog til Byen og spurgte Frugthandleren, hvorfra han havde disse høipriste Æbler og Pærer.
“De ere fra Deres egen Have!” sagde Frugthandleren og viste ham baade Æble og Pære, som han kjendte igjen.
Naa, hvor blev han glad, Gartneren; han skyndte sig til Herskabet og fortalte, at baade Æblerne og Pærerne vare fra deres egen Have.
Det kunde Herskabet slet ikke troe. “Det er ikke muligt, Larsen! kan De skaffe skriftlig Forsikkring fra Frugthandleren?”
Og det kunde han, skriftlig Attest bragte han.
“Det var da mærkeligt!” sagde Herskabet….”

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider: 0   1  2