Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gartneren og herskabet ” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gartneren og herskabet ” (1872) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Gardener and the family. By Hans Christian Andersen.

“…. Gartneren talte tidt til sit Herskab om at lade fælde de gamle Træer, de saae ikke godt ud, og kom de bort blev man rimeligviis fri for de skrigende Fugle, de vilde søge andetsteds hen. Men Herskabet vilde hverken af med Træerne eller med Fuglevrimlen, det var Noget, Gaarden ikke kunde miste, det var Noget fra den gamle Tid, og den skulde man ikke aldeles slette ud.
“De Træer ere nu Fuglenes Arvegods, lad dem beholde det, min gode Larsen!”
Gartneren hed Larsen, men det har her nu ikke videre at betyde.
“Har De, lille Larsen, ikke Virkeplads nok? hele Blomsterhaven, Drivhusene, Frugt- og Kjøkkenhaven?” ….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider: 0   1  2