Illustration af H.C. Andersens eventyr “Fem fra en Ærtebælg ” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Fem fra en Ærtebælg ” (1855) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Pea Blossom . By Hans Christian Andersen.

“….”Vor Herre har selv plantet den og ladet den trives for at give Haab og Glæde til Dig, mit velsignede Barn og til mig med!” sagde den glade Moder og smiilte til Blomsten, som til en god Engel fra Gud.
Men nu de andre Ærter! – ja den, som fløi ud i den vide Verden: “Tag mig, om Du kan!” faldt i Tagrenden og kom i Due-Kro, og der laae den som Jonas i Hvalfisken. De to dovne dreve det ligesaavidt, de bleve ogsaa ædt af Duerne, og det er at gjøre solid Nytte; men den fjerde, som vilde op i Solen – den faldt i Rendestenen og laae Uger og Dage der, i det sure Vand, hvor den rigtigt bovnede.
“Jeg bliver saa deilig tyk!” sagde Ærten. “Jeg revner af det, og videre troer jeg ingen Ært kan drive det, eller har drevet det. Jeg er den mærkeligste af de fem fra Ærtebælgen!”
Og Rendestenen gav den Medhold.
Men den unge Pige ved Tagvinduet stod med lysende Øine, med Sundheds Skjær paa Kinderne, og hun foldede sine fine Hænder over Ærteblomsten og takkede vor Herre for den.
Jeg holder paa min Ært! sagde Rendestenen!”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider: 0  1  2