Illustration af H.C. Andersens eventyr “Dyndkongens Datter” (17)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Dyndkongens Datter” (1858) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Marsh King’s Daughter . By Hans Christian Andersen.

“….I det tidlige Foraar, da Storkene atter droge Nord paa, tog liden Helga sit Guld-Armbaand, ridsede deri sit Navn, vinkede ad Storkefader, gav ham Guldringen om Halsen, bad ham bringe den til Vikingefruen, der vilde heraf forstaae, at Pleiedatteren levede, var lykkelig og huskede paa hende.
“Det er svært at bære!” tænkte Storken, da han fik det om Halsen; ” men Guld og Ære skal man ikke kaste paa Landeveien! der er Lykke ved Storken vil de sande deroppe!”
“Du lægger Guld, og jeg lægger Æg!” sagde Storkemoder, “men Du lægger kun eengang, jeg gjør det alle Aaringer! men Paaskjønnelse faae Ingen af os! det krænker!”
“Man har Bevidstheden, Mo’er!” sagde Storkefader.
“Den kan Du ikke hænge uden paa!” sagde Storkemoder, “den giver hverken Medbør eller Maaltid!”
Og saa fløi de….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20