Illustration af H.C. Andersens eventyr “En historie fra klitterne” (6)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “En historie fra klitterne” (1860) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: A Story from the Sand-Dunes. By Hans Christian Andersen.

“…Fra Kirken gik det tiltorvs, han fik en Deel Kjøkken- og Madvarer at slæbe paa; Veien var ikke kort, træt blev han og saa hvilede han udenfor et stort, prægtigt Huus, der havde Marmorpiller, Statuer og brede Trapper; han lænede sin Byrde op til Muren der; da kom en galoneret Portner, løftede sin sølvbeslagne Stok imod ham og jog ham bort, ham – Husets Barnebarn, men det vidste Ingen der; han allermindst.
Og saa kom han ombord, blev puffet og fik haarde Ord, lidt Søvn og meget Arbeide – saa havde han prøvet det! og det skal være saa godt at døie Ondt i Ungdommen, siger man, – ja, naar Alderdommen da bliver god.
Hans Hyretid var ude, Fartøiet laae igjen ved Ringkjøbingfjord, han kom iland og hjem til Huusby-Klitter, men Mo’er var død mens han havde været paa Reise….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0   1  2  3   5  6  7  8  9  10