Illustration af H.C. Andersens eventyr “Den flyvende Kuffert” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Den flyvende Kuffert” (1839) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Flying Trunk. By Hans Christian Andersen (1839)

“…. Alle Tyrkerne hoppede i Veiret ved det, saa deres Tøfler fløi dem om Ørene; saadant et Luftsyn havde de aldrig seet før. Nu kunde de da forstaae, at det var Tyrkeguden selv, som skulde have Prindsessen.
Saasnart Kjøbmandssønnen igjen med sin Kuffert kom ned i Skoven, tænkte han: “jeg vil dog gaae ind i Byen, for at faae at høre, hvorledes det har taget sig ud!” og det var jo ganske rimeligt, han havde Lyst til det.
Nei, hvor dog Folk fortalte! hver evige Een, han spurgte derom, havde seet det paa sin Maade, men deiligt havde det været for dem Allesammen.
“Jeg saae Tyrkeguden selv,” sagde den Ene, “han havde Øine, som skinnende Stjerner og et Skjæg som skummende Vande!”
“Han fløi i en Ildkaabe,” sagde den Anden. “De deiligste Englebørn tittede frem fra Folderne!”
Jo, det var deilige Ting, han hørte, og Dagen efter skulde han have Bryllup.
Nu gik han tilbage til Skoven, for at sætte sig i sin Kuffert – men hvor var den? Kufferten var brændt op. En Gnist fra Fyrværkeriet var blevet tilbage, den havde tændt Ild, og Kufferten var i Aske. Han kunde ikke mere flyve, ikke mere komme til sin Brud.
Hun stod hele Dagen paa Taget og ventede, hun venter endnu, men han gaaer Verden rundt og fortæller Eventyr, men de ere ikke mere saa lystige, som det han fortalte om Svovlstikkerne.

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense.

Sider: 0   1  2