Theobald Stein og H.C. Andersen (1)

stein-1-hca

Theobald Stein 1829-1901. Skitse til H.C. Andersen monument, gips december 1875

Johan Carl Hendrik Theobald Stein – kendt som T. Stein arbejdede efter sin konfirmation i 1844 hos medaljør Chr. Christensen og herefter hos H.W. Bissen. I 1863 traf H.C. Andersen og Theobald Stein første gang hinanden i forbindelse med forberedelserne til Frederik den 7.’s begravelse.

H.C. Andersen skriver i dagbogen fra torsdag den 17. december 1863 om sit møde med Stein: “Billedhuggeren Stein der har arbeidet med paa Forziringerne førte mig hen i en anden Kant af Slottet hvor jeg saae de pyntede paa Kistens Laag, satte, de een Haand lange, knælende Engle fast, det var kun Leer Figurer, de af Bronze komme først senere i Roeskilde, rundt om stode Stykker af Cathafalken og Forziringer der ogsaa vare brugte ved Christian den Ottendes Begravelse”.

Stein tilhørte den gruppe af kunstnere, der blev udtaget til at gå videre til monumentkonkurrencen anden runde og til at udføre et udkast i halv naturlig størrelse. Det er er dette gipsudkast der ses her på siden. Komiteen fandt hans forslag for sentimentalt, og da han havde valgt at placere en børnegruppe ved digterens side, faldt skitsen heller ikke i modellens smag. Stein havde ellers allerede tidligere luftet tanken for Andersen: Han skriver således i dagbogen fredag 20. maj 1870 “Billedhugger Stein bad om han maatte modelere mig læsende for en Gruppe Børn.” . Foto Lars Bjørnsten Odense.

Se mere om H.C. Andersen monumentet i Kongens Have i København

Sider:  1  2