H.C. Andersen og Via Sistina i Rom (2)

Huset på Via Sistina 104 i Rom rummer i dag (2009) en italiensk bank Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Madonna med Jesusbarnet er indsat i muren. Om det stammer fra det kapel med Madonna som H.C. Andersen nævner vides ikke.

Han skriver i et brev: “… jeg har et Madonna­ billede under mit Vindue, der brænder hele Natten en Lampe, de Smaabørn synge om Aftenen foran det, og Folk tage Hattene af. Forleden Aften hørte jeg en Guitar klinge dernede, jeg saae ud, der gik en Mand i en stor brun Kappe og spillede, lidt efter aabnedes Gjen­boens Gadedør, han smuttede ind; det var vist en lykkelig Elsker….” Se mere om “H.C. Andersen og Rom” her!

Foto Lars Bjørnsten Odense 2007

Sider:   1  2  3  4