Illustration af H.C. Andersens eventyr “Elverhøj” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Elverhøj” (1845) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Elfin Hill. By Hans Christian Andersen.

“…Ja, hvor vare Gutterne. De løb omkring paa Marken og blæste Lygtemændene ud, der kom saa skikkeligt og vilde gjøre Fakkeltog.
“Er det at føite om!” sagde Trold-Gubben, “nu har jeg taget en Moder til Eder, nu kunne I tage en Moster!”
Men Gutterne sagde at de vilde helst holde en Tale og drikke Duus, gifte sig det havde de ingen Lyst til. – Og saa holdt de Tale, drak Duus og satte Glasset paa Neglen for at vise at de havde drukket ud; trak saa Kjolerne af og lagde sig paa Bordet at sove, for de generede sig ikke. Men Trold-Gubben dandsede Stuen rundt med sin unge Brud og byttede Støvler med hende, for det er finere end at bytte Ring.
“Nu galer Hanen!” sagde den gamle Elverpige, som holdt Huus. “Nu maa vi lukke Vindueskudderne at ikke Solen brænder os inde!”
Og saa lukkede Høien sig.
Men udenfor løb Fiirbenene op og ned af det revnede Træ og den ene sagde til den anden:
“O hvor jeg godt kunde lide den norske Trold-Gubbe!”
“Jeg holder mere af Drengene!” sagde Regnormen, men den kunde jo ikke see, det elendige Dyr….”

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0    2