Historien om H.C. Andersens seng (2)

 H.C. Andersens seng.  Set i H.C. Andersens Hus. 

Henriette Collin skriver i et brev dateret 10. oktober 1866 til H.C. Andersen om bl.a. sengen:

“Kjere Andersen. Dersom De havde seet mig i mine Bestræbelser for at finde en Seng efter mit Hoved og Deres Person, havde De været endnu mere overbevist om min Fortræffelighed, eller rettere sagt om min Lyst til at De skal have det godt og sove sødeligt, end De nu er…

– Sagen er at man i Norden aldeledes ikke forstaae hvad en Seng vil sige og allermindst vide at give den sin rette Størrelse- Jeg tror nu at have faaet den saa stor som nogen i Danmark men om den er stor nok til den store Andersen, det ville vi faae at see…”

H.C. Andersen skriver under et ophold på Basnæs i et brev til Fru Collin 18. oktober 1866″:

De skrev om min nye Seng: at “ingensteds er Dunenne saa bløde” o s v , men der er jo Høe i den ene Madrasse, og Krølhaar i den anden, jeg faaer slet ikke med Duun at gjøre !……”

Henriette Collin skriver i et brev 19. oktober 1866 til H.C. Andersen:

“…-Jeg gruer lidt for at see Dem første Gang efter De har taget Deres seng i Brug, Madradser ere som Støvler, de maa bruges en liden Stund inden de blive behagelige – …”

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Sider:  0   1  2  3  4