H.C. Andersen på herregården Basnæs ved Skælskør (3)

Herregården Basnæs ved Skælskør. Foto: Olav Sejerøe 2008

Herregården Basnæs ved Skælskør. Foto: Olav Sejerøe 2008

Festligheder

H.C. Andersen havde sendt brev til forpagter Holme med Indskriften til Monumentet for Jacob Scavenius der skal oprejses i Basnæs Have af Godsets Beboere. Denne obelisk er i enden af haven rejst af godsets beboere og H.C. Andersen har leveret teksten til som lyder: »Den oplyste, dygtige og hjælpsomme Godseier Jacob Brønnum Scavenius reistes denne Mindestøtte i Taknemlighed og Erkjendtlighed af Godsets Beboere den 19 Mai 1868«

Den 10. september 1869 var der fest på Basnæs i anledning af 50-års dagen for H.C. Andersens første ankomst til København samt udnævnelse til kommandør af Dannebrog af 2. grad. Han kom med jernbanen til Korsør hvor vognen fra Basnæs kørte ham til Basnæs med ankomst lidt efter kl 8. I gaarden var der mange mennesker og foran broen over voldgraven var der rejst en æresport med tre dannebrogs flag og brogede lamper. På trappen blev H.C. Andersen modtaget af fru Scavenius, familien på Borreby, den gamle frue og frøken Carstenskjold, grev Holstein med frue og datter og Andersens gudsøn samt en del af godsets folk. I Haven blev der afbrændt et smukt fyrværkeri. H.C. Andersens navn strålede i alle farver, prægtige raketter fløj i luften. Grev Holstein holdt en hjertelig tale og H.C. Andersen takkede med hilsen til husets frue og alle vennerne her. Han talte om stedet (Basnæs) hvor så mange af hans eventyr var sprunget frem, »Klokkedybet« på Holsteinborg, Sneemanden, Valdemar Daa, Egetræet, & paa Basnæs. Andersen var særdeles træt og kom i seng efter elleve.

I Skjelskjør Avis stod der dagen efter et referat om festen på Basnæs for Andersen og om at vognen derfra, som ikke var stor nok til Sangforeningen. Det hele havde en noget ondskabsfuld tone og stødte Andersen. Han blev forstemt ved det og gik i ilde Humør til sengs.

Middage

H.C. Andersen var på Basnæs og var sammen med familien inviteret til middag paa Borreby, sammen med Qvistgaards frue og døtre, grevinden fra Espe og Andersen udbragte skålen. Den gamle Fru Castenskjold fortalte om unge milde pigeøjne der for 50 år siden i København havde hilst Andersen velkommen til byen og om hvorledes han nu efter mange år samles hos hende i det gamle Borreby af hvis sagn og minder en af H.C. Andersens digtninger havde sit udgangspunkt, hvori fortaltes om striden i gammel tid mellem Basnæs og Borreby, om Waldemar Daa der vilde finde guldet, hvorledes de to gårde i den unge slægt vare i kærlighed og at de også søgte guldet, men i huslivets lykke og at Andersen nu ville udbringe en skål for den første guldklump de havde fundet, nemlig Lille Bertha.

Til pinse var Andersen på Basnæs og der var stor middag på stedet, hvor bl.a. Byfogeden Schjørring udbragte en skål for ham. Andersen viste ham udsigten fra tårnet, gravstenen over rådmanden i Skælskør og monumentet for den afdøde Scavenius til Basnæs.

En dag er familien kørt til middag på Espe og H.C. Andersen har for denne dag bl.a. noteret: “Jeg er nu ene Herre paa Basnæs; Middag lavet for mig alene, Aftensmad alene. Begyndt paa »Tante Tandpine«. Familien kom hjem lidt efter Klokken elleve til Aften.”

Sorgen

På Banegården i Korsør holdt vognen fra Basnæs, med fyrige heste og elegant
kusk . Efter to timers kørsel, nåede han Basnæs. Fru Scavenius var forstemt da hun ved sin hjemkomst fik bud om, at Luzie Carstenskjolds yngste datter, kun 6 uger, var død. Hun var i sin triste stemning der vedvarede under hele Andersens ophold på Basnæs. Til Middag kom Luzie og var ret rolig.

I København

Andersen fik i København en kasse fra Sorø med en melon. Den kommer rimeligvis fra Basnæs. Han skrev derfor straks brev til Fru Scavenius og forærede melonen til Jette Collin. Melonen er vistnok fra en af de kerner som Andersen bragte hjem fra Afrika.

Andersen er i København og gør sig tanker om Basnæs, Gud ved om dette år er det sidste han kommer til det ellers for ham hjemlige Basnæs. Dagen efter hans fødselsdag den 3 april kom en karl med en særdeles smuk buket med myrter og store roser, den skulde have været bragt til ham i går fra fru Scavenius på Basnæs Jeg forærede den til Fru Henriques som var henrykt over den. – –

Lars Bjørnsten November 2010.

Tak til Olav Sejerøe for lån af billeder.

Læs mere om H.C. Andersen og hans tilknytning til herregården Basnæs her!

Sider:   1   2   3