H.C. Andersen og Basnæs ved Skælskør (2)

H.C. Andersens værtinde på herregården Basnæs Henriette Scavenius med datteren Lucie. Fotografi omkring 1860

H.C. Andersen første bekendtskab til Henriette Scavenius dateres til juni 1848, da havde Otto Joachim Moltke inviteret Andersen til et besøg på herregården Espe i perioden 20-22 juni 1848, og om dette besøg hedder det i dagbogen:

“…Onsdag 21. Spadseret lidt ned mod Stranden. Kjørt efter Bordet til Basnæs; gjennem Skjælskjør, der var Market, Solhede, Bøndernes Vadmels Kofter dunstede. En Dreie Indretning med Kaner og Heste. — Basnæs er opført fra ny i disse sidste Aar, seer ud, som et Slot fra Engeland, eller en gammel B[org,] to Taarne, en smuk Portal, Væ[relserne] malede pompeianske, hun førte [mig til] Manden. Det nydeligste Hønsehuus, Væ[relse] for Hønsepigen, som for en Familie uden for Bondestanden. Et smukt Huus for Gartneren i Tyrolerstiil, Voldgrave rundt om, Udsigt til Beltet ud mod Falster. Her kom i Besøg Fru Oxholm født Krog og Frøken Oxholm. Kjørt hjem, smuk Solnedgang, men stærk Kulde —..”

H.C. Andersen var en skarp iagttager og bl.a. indgår hønsehuset i eventyrene: Hønse-Grethes Familie, Portnerens Søn og Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen.

Det menes at sætningen fra dagbogen: “hun førte [mig til] Manden” fortæller at hun er Henriette Scavenius og Manden er hendes mand Jacob Scavenius. Der går 7 år før der igen er kontakt mellem Andersen og Henriette Scavenius og imellem tiden er hun blevet enke, da hendes mand døde i 1850.

H.C. Andersen besøger Basnæs igen i juni 1855 og en store korrespondance mellem enkefru Henriette Scavenius og H.C. Andersen foregår i de næste årtier. H.C. Andersens sidste brev til Henriette Scavenius menes at være skrevet den 11. februar 1875.

Der hedder i dagbogen fra denne dag: Torsdag 11. Misfornøiet med det ene Vers i Digtet Odense, det er ganske vist taabligt af mig, men jeg skal altid plage mig selv. Sneeveir, 5 Grader Kulde. Sendt Brev til Fru Scavenius med Frøken Brandis s sid[st]e Bog: Gamle Jomfru Trægaards Erindringer. Jeg giver Spurvene hver Morgen Brød ud i Gaarden…..”

Den sidste kontakte mellem de to var den 2. maj 1875 hvor H. C. Andersen i sin dagbog noterer “Besøg af Fru Scavenius”. Få måneder senere den 4. august døde H.C. Andersen på Rolighed.

Sider:    1  2  3

Læs mere om H.C. Andersen og hans tilknytning til herregården Basnæs her!