H.C. Andersen og Basnæs ved Skælskør (1)

Herregården Basnæs på Sjælland, som H.C. Andersen besøgte 37 gange i perioden 1855-1872

H.C. Andersen og Basnæs

H.C. Andersen har tilbragt mere end 5 år tilsammen på danske herregårde heraf har favoritterne de seneste årtier været Basnæs og Holsteinsborg i Sydsjælland.
H.C. Andersen skulle have været på Basnæs ca. 37 gange. Sammenlagt skulle opholdene i alt have varet i ca. 15 måneder.

Andersen havde et godt forhold til Basnæs frue, enkefru Henriette Scavenius og der er en stor brevveksling mellem H.C. Andersen og Henriette Scavenius. Desværre findes der ingen breve fra Henriette Scavenius til H.C. Andersen, men der er en righoldig samling af breve forfattet af H.C. Andersen

Henriette Scavenius var født komtesse Molkte. Hun var gift med hofjægermester Jacob Brønnum Scavenius til Basnæs. Jacob Scavenius overtog godset af arvingerne til den tidligere ejer F.C. Fiedler, som var svigerfar til H.C. Andersens barndomsven Carl Bagger. Læs mere om Basnæs historie her!

Henriette Scavenius var datter af Otto Joakim Moltke fra herregården Espe. Han var broder til Gebhard Moltke-Hvidtfeldt til Glorup på Fyn. Se mere om herregården Glorup her!
Hofjægermesterinde Henriette Scavenius døde i 1898. Der var to børn i ægteskabet Lucie og Otto Scavenius. Datteren blev gift med med Carl Castenskiold til Borreby.

Sider:    1  2  3

Læs mere om H.C. Andersen og hans tilknytning til herregården Basnæs her!