Gesammelte Märchen von H.C. Andersen 1847

Gesammelte Märchen von H.C. Andersen 1847

H.C. Andersen fik en stigende berømmelse i udlandet . Under hans rejse i 1845-46 mærkede han den store interesse og anerkendelse, hvilket medførte en kontakt med forlægger Carl B. Lorck i Tyskland. Det betød at H.C. Andersens samlede værker kunne udgives i Tyskland og over en årrække ialt blev det til 38 bind. Blandt udgivelserne var H.C. Andersens første selvbiografi “Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung” (Mit eget Eventyr uden Digtning).

Se mere om: H.C. Andersens gennembrud i Tyskland med “Gesammelte Werke” 1847 her!

Foto: Lars Bjørnsten Odense