Konditorier og H.C. Andersen

Konditori La Glace Skoubogade 3 1158 København K

Der er ikke gjort optegnelser om at H.C. Andersen har været på La Glace, men det er uomtvistelig at han havde sin gang i kvarteret omkring konditoriet, som er grundlagt 8. oktober 1870 under navnet “Henningsens Kælder”.

Konditorier og H.C. Andersen

I H.C. Andersens dagbøger og breve findes der ikke meget om conditorier, men han gør sig dog nogle få notater om dette i forbindelse med sine rejser til udlandet:

H.C. Andersen er i Paris den 11. juni 1833, hvor H.C. Andersen skriveri et brev til sin ven Edvard Collin. HCA står på gaden og ser “….. Kjødboutikker, hvor Pølserne hænge i Festons, Conditorier med kunstige Kager, som gothiske Slotte…..”

Fredag 9. juli 1852 er H.C. Andersen på rejse til bl.a. Zürich, hvor han i sin dagbog bl.a. skriver …… “Her er mere velhavende Bygninger, man har længer at gaae i Solheden. — Rundtom læses Speisewirtschaft, ingen Konditor og er der Een har han ikke andet en Sødt Kram og mange Fluer”….

Søndag 16 Februar 1834 hedder det i HCA’s dagbog. …… Vi fik hverken at spise eller drikke gik derfor bort og hen hos en Conditor, fik slet Puns, vandrede nu ud paa Molaen hvor der var meget stille, Lavaen løb ned af Vesuv, det var Maanskin og Søen brødes stærk mod Kysten….. —

Dagbogen fra onsdag den 24 April 1833….” Efter Bordet spadserede jeg med Begge Sønnerne, den ene synes at have været og er med i Verden, han slog selv stærkt derpaa. — Vi vare sammen hos en Conditor, hvor der var en Dansk Pige i Boutikken, hun var meget smuk og qvindlig, hun ønskede at komme hjem, da hendes Stilling der i Huset forekom hende mislig….”

Se mere her:

Kilder: SDU brevbase, kb.dk samt “Eventyrlig kager fra La Glace frit efter H.C. Andersen” Marianne Stagetorn Kolos og H.C. Andersen 2004. Foto: Lars Bjørnsten Odense.

Lars Bjørnsten 6. december 2011

Stort og småt om H.C. Andersen 2010 – 2011