Oversigt – H.C. Andersens tegninger til Otto Zinck 1830-1835

Oversigt over H.C. Andersens tegninger til Otto Zinck 1830-1835

H.C. Andersen har i en alder af 25 -28 år udført to tegnehefter til Otto Christian Zinck i årene 1830-1835. Den ældste af bøgerne er på 48 sider og den nyeste er på 11 sider. En stor tak  til forfatteren Kjeld Heltoft for tilladelsen til at gengive tegningerne og tekst i de to bøger: H. C. Andersens tegninger til Otto Zink: I – II. Forfatter Kjeld Heltoft. Andelsbogtrykkeriet i Odense, 1972.
Lars Bjørnsten Odense

Hefte 1. (ældste)

Hefte 2. (yngste)