H.C. Andersen farfars hus i Pogestræde 14 Odense

Pogestræde 14 Odense, set ovenfra. 1962. Fotograf E. Christoffersen. Kilde Odense Bys Museer

Huset bag skolen i Pogestræde i Odense

Huset i Pogestræde 14 skulle være købt af H.C. Andersens farfader Anders Traes Hansen i 1788 . Efter at farmoderen Anne Catrine Nommensdatter døde i 1822 blev farfaderen Anders Traes Hansen optaget på Gråbrødre Hospital. Huset blev senere solgt på en aktion og senere ombygget.

I 1788 købte Anders Traes Hansen huset af klejnsmedsvend Frederik Wittrod , et hus “bag skolen”, hvilket vil sige Pogestrædes østlige del. På Pogedstrædets søndre side ejede Wittrod den forfaldne Skives Gaard, en lang bindingsværksbygning, og nogle små lejevåninger, ligeledes bindingsværk. En af disse, kun 4 fag stor, var det Anders Traes Hansen købte og flyttede ind i. Det er det i 1904 det nuværende  Pogestræde Nr. 14 , der for øvrigt for længst er ombygget. Den gang var det Nr. 591. Pogestræde nr 14 skulle idag 2012 ligge på den grund, hvor stormagasinet “Magasin” har til huse.

Kilde: Ovenstående er uddrag af en omskrivning “Om Hans Christian Andersens Slægt” Af Gustav Ludvig Wad. Odense Hempelske Boghandels Forlag Fyens Stiftsbogtrykkeri (Dreyer) 1905.

 Læs om H.C. Andersens familie her!