H.C. Andersens farfar

H.C. Andersens farfar hed Anders Hansen Traes (1754 -1827)

Et ældre fotografi af en del af landsbyen Ålsboe. Stedet, hvor huset H.C. Andersens farfar er født i er markeret med “HUS”. Ukendt fotograf.

Ved Rørup på Fyn ligger den lille landsby Aalsbo ( Ålsbo) i denne landsby boede H.C. Andersens farfader Anders Hansen Traes og farmoder Cathrine Naamensdatter og her blev H.C. Andersens far Hans Andersen født i 1782. Fødehjemmet er for længst væk. Stedet kan udpeges og er i dag juni 2009 en del af en frugthave. Ejeren af jordstykket kalder det H.C. Andersens Plads. Stedet, hvor huset lå kan lokaliseres på gamle matrikelkort .

H.C. Andersens fars fødested er det hus, der ligger ovenfor det 15 der er til højre for vejen, ovenover er der et andet hus og til højre for det står 30.  Se kort fra 2018 over området.

Historien om H.C. Andersens farfar Anders Hansen Traes er, at denne ved folketællingen i 1789 bor han i Gelsted – Taarup på Fyn i hus 21. Han blev gift med Cathrine Naamensdatter (1745 – 1822) i 1781 sandsynligvis i Odense. H.C. Andersens farmors navn skrives forskelligt i kilderne: Anne Cathrine Nommensen eller Nomensdatter eller Cathrine Naamensdatter

Deres søn Hans Andersen ( H.C.Andersens far) blev døbt i Rørup kirke den 22. december 1782 . Familien flyttede i 1788 til Odense. Farmoderen skulle efter oplysninger på det tidspunkt 1781 være 37 år og farfaderen en del yngre. Oplysningerne om farfaderen findes i kirkebogen for Rørup sogn.

Da Anders Hansen Traes flyttede til Odense slog han sig ned som skomagersvend. Han blev sindssyg og var som sådan en figur, der var til spot og spe for byens børn. Anders Traes Hansen endte som såkaldt bespisningslem i Gråbrødrehospitalet, som er Odenses fattighus. H.C. Andersen var gennem livet bange for at han skulle ende som sin farfar med at blive betragtet som “særling og sindsyg” og skulle sine dage som lem.

H.C. Andersens farmor var den af hans bedsteforældre, der stod H.C. Andersen nærmest. H.C. Andersen skriver i Mit Livs Eventyr, at farmoderen og farfaderen havde været velstående bønderfolk, og at ulykkerne væltede ind over dem kvæget døde, gården brændte og de endte i fattigdom, og at hendes mormor var en adelig dame fra Kassel i Tyskland. Denne myte har sandsynligvis muligvis været med til at motivere H.C.Andersens egen sociale opdrift. I virkeligheden var farfaderen en fattig landsbyhåndværker der bl.a. ernærede sig som træskomand deraf navnet Traes.

Det fortælles i Aalsbo at navnet Traes muligvis er et fynsk dialekt udtryk for træsko. Det hedder “Ta’ dinne traes paa, naar du gaar u'”. At arbejde med træsko og arbejde i træ har Anders Hansen Traes’ søn Hans Andersen også gjort. Hans Andersens søn H.C. Andersen gik som barn altid i træsko i de odenseanske gader.

Skråt overfor H.C. Andersens faders gamle fødehjem i Ålsbo ligger et ældre hus og man mener at dette hus er bygget på samme måde som det hus H.C. Andersens far blev født i anno 1774. Billedet er en del af denne ejendom.

Skråt overfor H.C. Andersens faders gamle fødehjem i Ålsbo ligger et ældre hus og man mener at dette hus er bygget på samme måde som det hus H.C. Andersens far blev født i anno 1774. Billedet er en del af denne ejendom.

Farfaderen Anders Hansen Traes har aldrig været fæster eller ejer af huset, hvor Hans Andersen blev født. Ejeren af huset var Laus Jensen. Den 11.oktober 1776 dør han og hustruen Anna Jørgensdatter sælger bl.a. dette hus i oktober 1776 til gårdmand Mogens Larsen. Han lejer huset ud til fæster Hans Rasmussen og han bor i det i mange år. Ved folketællingen er der en opgørelse over personer i husstanden (Odense, Vends, Rørup, Aalsboe, 28, FT-1787, B7715) og der bor Hans Rasmussen 27 år og dennes kone Karen Laursdatter 47 år, Hans Rasmussens moder enke Ingeborre Svendsdatter 64 år, Maren Andersdatter 79 år enke og betler.

H.C. Andersens far er født i huset i 1754, men det vides ikke hvordan tilknytningen har været til beboerne i huset. Boede forældrene der midlertidig ? eller var de på besøg eller hvad ?

Der har været mange spekulationer om H.C. Andersens familie. En borger Hans Jensen Kongeløkken i Nørre Åby på Fyn har skrevet herom i Gelsted Bladet fra august 2009. Heraf fremgår om H.C. Andersens families tilknytning til egnen.

“Der er efterladt et meget stort historisk materiale, som er gransket ned i mindste detalje, og det er også gennem mine lokalhistoriske studier over Gelsted-Rørup sogne, at jeg er blevet opmærksom på, at digterens far, Hans Andersen er født i Ålsbo og at farfaderen, Anders Hansen og farmoderen Cathrine Nomensdatter først boede i Ålsbo, senere i Gelsted – Tårup, inden de i 1788 flyttede til Odense. Gelsted-Rørup kirkebog 1747-1814 dokumenterer (digitalt opslag nr.267) over døbte, at ”Hans Andersen blev født i Aalsboe af Anders Hansen, skomager og Catharine Nomensdatter, ved daab d. 22.decbr. 1782”.

Den lille skomagerfamilie flyttede fra Ålsbo til Gelsted – Tårup mellem 1782 og 1787. I folketællingen 1787 ses den i husstand nr. 21 således: ”Anders Hansen, mand, 31 år, husmand og skomager, hustru Catharine Nomensdatter, hans kone, 44 år. Hans Andersen, deres søn af første ægteskab, 5år, Niels Hansen, 78 år, enkemand efter 1. ægteskab, indsidder og betler.””

Her lå det hus, hvor H.C. Andersens farfar Anders Hansen Traes blev født i 1754. Placeringen var tæt op af den grå gavl ved hækken.

Foto fra stedet hvor huset lå, hvor H.C. Andersens far blev født. Huset brændte i 1859 og blev derefter i 1860 mageskiftet med en ejendom lidt udenfor byen. Dette skete da ejeren kunne ikke få tilladelse til at opføre et nyt hus på grund af afstanden fra nærmeste bygning ( jvf. mageskifte skøde fra 1860)

Kilder:

Erholm Gods Skiftebreve.
Ernst Johansen Ålsbo
Gammelt matrikelkort
Fortegnelser over matrikel nr. 31 Aalsbo by Rørup fra 1743 -1927
Artikel Fyens Tidende 16. december 1962 om “Tragedien i Pogestræde 14”.
Foto (nyere): Lars Bjørnsten Odense juni 2009
Hans Jensen Kongeløkken Nørre Åby
http://www.gelstedbladet.dk/bladet/august2009web.pdf

Lars Bjørnsten 6. marts 2010

Læs om H.C. Andersens familie her!