“Corsaren” 10. september 1847. Nr. 864

 Satiriske tegninger over H.C. Andersens berømmelse fra ugebladet “Corsaren” 10. september 1847. Nr. 864….

Latterliggørelsen, forhånelsen af H.C. Andersen ses bla. i satiriske tegninger og i en fiktiv annonce. Dette har selvfølgelig påvirket Andersen, men han havde gode venner der støttede han i arbejdet med at skrive, hvilket bl.a. ses i  H.C. Andersens brevkorrespondance ( Kilde: sdu.dk).

H.C. Andersen har bl.a i et brev til Edvard Collin i september 1846, mens han var på rejse i Tyskland blevet gjort opmærksom på at der i en dansk avis har stået noget ondt om H.C. Andersen. Han mener det vel er en slags misundelse , at han rejste rundt ved de tyske hoffer, som probenreuter. Det sårede H.C. Andersen og det i dobbelt henseende og kastede ligesom en slagskygge over hans glæde ved snart at skulle flyve hjem, hvor han måske hilses med Corsaren eller et andet kjøbenhavnsk Blad.

I 1851 skete der dog et vendepunkt hvilket fremgår af et fra  juni 1851 som H.C. Andersen skriver til Carl B Lorck. Her nævnes at Andersn for bogen “I Sverrig” har fået uendelig megen glæde og tak. Ingen bog. dog med undtagelse af eventyrene, er herhjemme er læst med så megen velvilje og omtales så godt. Selv “Corsaren” skriver, at det nu er på tiden at den danske kritik vender sig mod de solrige partier af denne forfatters arbejder”.

En probenreuter er et tysk spottenavn for en handelsrejsende, udygtig person og bruges nedsættende.

 På nedenstående sider  bringes et udsnit af siden med tegning og tekst 

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Sider: 0  1  2  3  4  5