Latterliggørelsen af H.C. Andersen 1846

Fiktiv satirisk annonce i Corsaren den 9. januar 1846 om H.C. Andersen

”Da jeg for tiden gjennemreiser Tydsland som æsthetisk Probenreuter, anbefaler jeg mig med at oplæse Prøver af Eventyr o.s.v. ved Tydsklands forskjellige Hoffer. – Billigt Honorar og reel Behandling skulle stedse være Formaalet for mine varmeste Bestræbelser.
Ergebenst
H.C. Andersen,
p.t. wohnhast heim hose in Oldenburg.”

Corsaren er Danmarks første større satiriske vittighedsblad udkom første gang torsdag den 8. oktober 1840 Det er grundlagt af Meïr Aron Goldschmidt. Udover det satiriske indhold var Corsaren også en oppositionsavis mod den siddende regering. Sidste nummer udkom 1855. I dag 2012 findes der flere satiriske og humoristiske årbøger / hefter bl.a. Svikmøllen og Blæksprutten.

Satiriske tegninger over H.C. Andersens berømmelse 

Foto Lars Bjørnsten Odense

Se også “Andet” om H.C. Andersen.