Illustration af H.C. Andersens eventyr “Springfyrene” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Springfyrene” (1845) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Jumper . By Hans Christian Andersen

Da sagde Kongen: “Det høieste Spring er at springe op til min Datter, for det er det Fine af det, men Sligt hører der Hoved til at falde paa og Springgassen har viist at den har Hoved. Den har Been i Panden!”
Og saa fik den Prindsessen.
“Jeg sprang dog høiest!” sagde Loppen. “Men det kan være det samme! lad hende kun have den Gaaserad med Pind og med Beeg! jeg sprang dog høiest, men der skal i denne Verden Krop til for at de kunne see Een!”
Og saa gik Loppen i fremmed Krigstjeneste, hvor man siger at den blev slaaet ihjel.
Græshoppen satte sig ude i Grøften og tænkte over hvorledes det egentlig gik til i Verden og den sagde ogsaa: “Krop skal der til! Krop skal der til!” og saa sang den sin egen bedrøvelige Vise og det er af den vi have taget Historien, som dog gjerne kunde være Løgn om den endogsaa var trykt.

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2