Illustration af H.C. Andersens eventyr “Nabofamilierne” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Nabofamilierne” (1847) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Neighbouring Families. By Hans Christian Andersen

“…”Hør de søde smaa Fugle deroppe!” sagde Roserne, “de begynde nu ogsaa paa at ville synge! – De kunne ikke, men det kommer nok! – Hvor det maa være en stor Fornøielse! Det er ganske morsomt at have saadanne lystige Naboer!” –
I Gallop kom i det samme to Heste, de skulde vandes; en Bondedreng sad paa den ene, og han havde taget alle sine Klæder af undtagen sin sorte Hat; den var saa stor og bred. Drengen fløitede ligesom om han var en lille Fugl, og red saa ud i det dybeste af Gadekjæret; og da han kom over mod Rosentræet, rev han en af Roserne af og stak op i Hatten, saa troede han at være rigtig pyntet, og red saa bort med den. De andre Roser saae efter deres Søster, og spurgte hinanden: “hvor reiste hun hen?” men det vidste Ingen.
“Jeg gad nok komme ud i Verden!” sagde den Ene til den Anden, “men her hjemme i vort eget Grønne er ogsaa deiligt! om Dagen er Solen saa varm og om Natten skinner Himlen endnu smukkere! det kan vi see igjennem de mange smaa Huller, der er paa den!”
Det var Stjernerne, som de troede hver vare et Hul, for Roserne vidste det ikke bedre….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3