Illustration af H.C. Andersens eventyr “Vanddråben” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Vanddråben” (1848) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Drop of Water. By Hans Christian Andersen.

“…Nu var der engang en gammel Mand, som alle Folk kaldte Krible-Krable, for det hedte han. Han vilde alletider have det Bedste ud af enhver Ting og naar det slet ikke vilde gaae, saa tog han det med Trolddom.
Nu sidder han en Dag og holder sit Forstørrelsesglas for Øiet og seer paa en Vanddraabe, der var taget ude af en Pyt Vand i Grøften. Nei hvor det kriblede og krablede der! alle de tusinde Smaadyr hoppede og sprang, trak i hverandre og aad af hverandre.
“Ja, men det er jo afskyeligt!” sagde gamle Krible-Krable, “kan man ikke faae dem til at leve i Fred og Ro, og hver at passe sit!” og han tænkte og tænkte, men det vilde ikke gaae, og saa maatte han trolde. “Jeg maa give dem Couleur, at de kunne blive tydeligere!” sagde han, og saa hældte han ligesom en lille Draabe rød Viin i Vanddraaben, men det var Hexeblod, den allerfineste Slags til to Skilling; og saa bleve alle de underlige Dyr rosenrøde over hele Kroppen, det saae ud som en heel By af nøgne Vildmænd. …”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjornsten Odense. 

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2