Illustrationer af H.C. Andersens eventyr “Den standhaftige Tinsoldat” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Den standhaftige Tinsoldat” (1838) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Hardy Tin Soldier – The Brave Tin Soldier. By Hans Christian Andersen (1838)

“….Da det blev ud paa Aftenen, kom alle de andre Tinsoldater i deres Æske og Folkene i Huset gik til Sengs. Nu begyndte Legetøiet at lege, baade at komme Fremmede, føre Krig og holde Bal; Tinsoldaterne raslede i Æsken, for de vilde være med, men de kunde ikke faae Laaget af. Nøddeknækkeren slog Kaalbøtter, og Griffelen gjorde Commers paa Tavlen; det var et Spektakel saa Kanarifuglen vaagnede, og begyndte at snakke med, og det paa Vers. De to eneste, som ikke rørte sig af Stedet, var Tinsoldaten og den lille Dandserinde; hun holdt sig saa rank paa Taaspidsen og begge Armene udad; han var ligesaa standhaftig paa sit ene Been, hans Øine kom ikke et Øieblik fra hende.

Nu slog Klokken tolv, og klask, der sprang Laaget af Snuustobaksdaasen, men der var ingen Tobak i, nei, men en lille sort Trold, det var saadant et Kunststykke.
“Tinsoldat!” sagde Trolden, “vil Du holde dine Øine hos Dig selv!”
Men Tinsoldaten lod, som han ikke hørte det.
“Ja bi til imorgen!” sagde Trolden….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense

Sider: 0   1  2

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales