Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Den lille Havfrue”

Illustrationer til H.C. Andersens eventyr “Den lille Havfrue” 1837 udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Little Mermaid

Uddrag af tekst H.C. Andersen – Hans Christian Andersen eventyr “Den lille Havfrue”: “…. Havkongen dernede havde i mange Aar været Enkemand, men hans gamle Moder holdt Huus for ham, hun var en klog Kone, men stolt af sin Adel, derfor gik hun med tolv Østers paa Halen, de andre Fornemme maatte kun bære sex. – Ellers fortjente hun megen Roes, især fordi hun holdt saa meget af de smaa Havprindsesser, hendes Sønnedøttre. De vare 6 deilige Børn, men den yngste var den smukkeste af dem allesammen, hendes Hud var saa klar og skjær som et Rosenblad, hendes Øine saa blaa, som den dybeste Sø, men ligesom alle de andre havde hun ingen Fødder, Kroppen endte i en Fiskehale …..”

Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.

Sider: 1  2  3  4

Oversigt  ”Den lille Havfrue – The little Mermaid”

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales