Skitse over lejligheden, hvor Madam Thorgesen og H.C. Andersen boede.

Skitse over kammeret “spisekammeret”, hvor H.C. Andersen havde en seng hos Madam Thorgesen. Farvelagt tegning af P. Linde 1932. Foto Lars Bjørnsten 2004

Da H.C. Andersen ankom til København boede han et stykke tid på gæstgiveriet “Gardergaarden” i Vestergade og fik her et lille værelse og efter at have fået sit pas til staden. Dengang skulle man have tilladelse (rejsepas) til at rejse mellem de gamle amter. Indlogerede han sig hos enkefru Madam Thorgesen. Hun boede i den smalle ende af Ulkegaden 108. 1. Sal.  Ulkegaden fik senere navnet Holmensgade og nummeret 8. Huset blev  nedrevet i 1932 og var placeret på det der i dag hedder Bremerholm. På grunden i Bremerholm hvor nu transformerstationen ligger (nr.4) lå indtil 1932 og Hans Christian mente at efter hans alder og hans barnlige væsen var han den yngste i hele kvarteret.

Madam Thorgesen var overskjærer enke. H.C. Andersen var i tivl om hvor han skulle spise og bad hende om at få kost hos hende. Hun forlangte 20 Rdl. forud om måneden og betaling skulle ske forud. Dem ville Hans Christian have svært ved at skaffe. Hun fastholdt og gik, mens HCa sad alene i hendes stue og græd. Hun vendte hjem og var venligere stemt overfor HCA . Han betalte 10 Rdlr. forud. Han skulle betale 20 Daler for kost og vask. samt et lille kammer. Det lille kammer var uden vinduer og var egentlig et spisekammer tæt ved køkkenet og havde to lufthuller i døren. Der var kun plads til sengen og to stole, der stod ovenpå hinanden. I det øvrige rum kunne han lige stå op og klæde sig på.

H.C. Andersen skulle dog kun være på det lille kammer om aftnen og om natten. Om dagen måtte han være i Madam Thorgesens stuer. HCA syntes det var hårdt mod et fattigt og forladt barn, særlig da hun havde mange penge og ejede den 4. etages ejendom (gaard) hvor hun boede. HCA brugte tiden til at læse alt hvad han kunne få fingre i og han betalte sågar penge for at låne bøger på J. C. Langes Læsebibliotek.

På H.C. Andersens lille værelse kunne han ikke sidde. Han havde intet bord og måtte i stedet gå iseng  og det skete tit kl. 6 om aftenen. Han fik et lys og sin aftensmad. her læste og drømmede han sig ind i en anden verden. Han erindrede tiden i Odense med sit lille dukketeater og fik lysten til et lignende. Han begyndte på at lave et og lå som en 16 års dreng og syede dukketøj.

Madam Thorgesens led økonomiske tab og en dag sagde hun til HCA og deres veje måtte skilles og at han kunne komme i huset hos en af hendes veninder, en styrmands kone, Madam Henckel, der boede på 2 sal i Ulkegaden 108 . Madam Thorgesen selv rejste bort til Vestindien og blev jordemoder.

Kilde: Levnedsbogen

Lars Bjørnsten 2012

 

  Skitse over lejligheden, hvor Madam Thorgesen og H.C. Andersen boede. Ved stjernen ses HCA’s kammer. Indretning af dette rum (spisekammer) ses ovenfor.

Se mere om H.C. Andersen og København

Sider: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11