Status H.C. Andersen Art Center Lerchenborg ved Kalundborg 30. maj 2021

Status H.C. Andersen Art Center Lerchenborg ved Kalundborg den 30. maj 2021.

Susanne Weihe, der er kunsthandler fra Holbæk har sammen med billedhugger Stine Ring Hansen fået ideen til et H. C. Andersen Art Center på Lerchenborg ved Kalundborg. Det skal placeres i en af udlængerne til godset og udgør ca. 3000 m2.

Jeg hørte første gang om H. C. Andersen Art Center i september 2018 på et introduktionsmøde om projektet på Lerchenborg Gods. Se mere om dette møde her!  Senere i maj 2021 kunne man så læse om en ny udvikling af projektet. Folketingets finansudvalg havde den 17. september 2020 bevilliget 3. mill. kr. til et H. C. Andersen oplevelsescenter. Det gives til en kunstfaglig rådgivning, bygherrerådgivning, fondsrådgivning, udstillings- og formidlingsarkitekt, bygnings- og renoveringsarkitekt, websiteudvikling mv.

Projektet skal hovedsageligt  financierers af fondsmidler. Derfor skal der nu ansøges fonde m.m. så der vil gå en rum tid før der bliver noget at se.

Udlængen på Lerchenborg Gods, hvor der skal være H. C. Andersen Art Center på Lerchenborg.

Fredag 28. maj 2021 var der en workshop for, at præsentere planerne for hvordan bygninger og udstillingslokaler kan komme til at se ud. Desuden var Sparekassen Sjælland Fonden forbi med en donation, som betød at der kunne afsløres en buste af H.C. Andersen udført af billedhugger Stine Ring Hansen. Busten skal på et senere tidspunkt støbes i bronze og stå i foyeren til udstillingslokalerne i H. C. Andersen Art Center på Lerchenborg.

Kilde: tv-kalundborg.dk, ft.dk,

Lars Bjørnsten Odense

Se mere om H.C. Andersen Art Center her!