Børneuniverset Ville Vau i Odense – et eventyrland i H.C. Andersens Hus

Børneuniverset Ville Vau under opbygning 6. april 2021

På billedet ses en del af det kommende børneunivers. Der mangler stadigvæk en del inden det kan tages i brug. Men det bliver spændende, at se det færdige resultat.

Ville Vau er navnet på det kommende børneunivers i det nye H.C. Andersens Hus i Odense, som åbner i sommeren 2021. Hvad der er den egentlige årsag til navnet vides ikke p.t., men Vau er bl.a. også navnet på  et område ved byen Casais do Rio i Portugal samt en kulturplante.

Børneuniverset Ville Vau er navnet på det kommende børneunivers i det nye H.C. Andersens Hus i Odense, som åbner i sommeren 2021. Ville Vau består af et eventyrland, en scene, et atelier og et læringsunivers. Børneuniverset hed tidligere “Fyrtøjet”, men det navn er nu begravet og der åbnes en ny verden, du tror, du kender i Ville Vau.

Børneuniverset har to ’indgange’: Læringsuniverset og Ville Vau 

  • Ville Vau – vidunderverden for børn:  Se mere her! For ’frie børn’ – alle børn, der kommer ifølge deres forældre har adgang fra 13 – 16 + lørdag/søndag + ferier.

Eventyrlandet er det område i Børneuniverset Ville Vau, hvor et scenografisk landskab udfolder sig. Temaer fra H.C. Andersens liv og eventyr er sat i scene med opbyggede rum og områder som fx Paladset, Troldkvindens hule, Landet langt langt borte med flere.

Atelieret og scenen danner rammen for mange af de workshops og fritidstilbud, der indgår som en del af den daglige formidling Ville Vau.

Det nu nedrevne børneunivers “Fyrtøjet”

Det hedengangne børneunivers “Fyrtøjet” som nu er nedrevet. Her ses resterne i 2018 af det slaraffenland, som børn og barnlige sjæle fornøjede sig i i en årrække. Et nyt kapitel er begyndt med eventyrlandet i Ville Vau.  Kilde: Odense Kommune – Lars Bjørnsten 7. april 2021-

Se mere om eventyrlandet i Ville Vau