Status på “Det ny H.C. Andersens Hus og Have” 25. november 2020

 “Det ny H.C. Andersens Hus og Have” 29. november 2020 kl. 12.45.

Spændende er det, at følge med i byggeriet af Det ny H.C. Andersens Hus og have. Odense Kommune sender nyhedsbreve ud om stort og småt, der vedrører det nye byggeri. På Odense Kommunes hjemmeside kan man under “Arkiv – Det Ny H.C. Andersens Hus” læse nyheder om byggeriet fra oktober 2017 til juli 2019. Det sidste indlæg er dog fra juli 2019. Nedenfor kan du dog se det seneste nyhedsbrev i uddrag, som udkom 25. november 2020.

De grønne tage på nogle af bygningerne

Vi er nået langt nu, og både haven og byggeriet tager form.

Tagene

Noget af det mest markante på byggeriet er nok de grønne tage. Der er arbejdet med at give de grønne tage liv og variation ved f.eks. at vælge forskellige højder på beplantningen. Der er også lavet mønstre i de grønne tage i samarbejde med arkitekten Kengo Kuma.

Bygninger i glas og træ

Derudover er vi ved at sætte glas i bygningerne, og næste meget synlige opgave bliver at beklæde mange af facaderne med træ. På de områder, hvor der er glasfacader, kommer der endnu en konstruktion af træ uden på, som giver en reference til gammeldags bindingsværk.

Vejen til varegården. I baggrunden ses den blå Mindehal

Varegården

Vores varegård tager også form nu. Den er bygget som et smalt stræde, som I kender det fra andre steder i kvarteret. Den kommer til at fungere som personaleindgang og vareindleveringssted for små biler. Muren i varegården beklædes med træ.

Leca og jord i den gamle apotekerhave. Se mere her!

Jord i haven

Som mange nok har bemærket, er der kommet rigtig mange lecakugler og meget jord i den seneste tid. Leveringen af jord er ikke slut endnu, for der skal rigtig meget jord til at lave den flotte park og skabe gode betingelser for hække, træer og de 11.000 stauder, der skal bo i haven.

Noget af den jord, der kommer ind på pladsen, er helt speciel. Der bliver f.eks. leveret noget særligt taksmuld fra et arboret i Nordsjælland. Det skal give den kommende takshæk de optimale betingelser. Inden vi kan sætte planter og træer i jorden til april, arbejder vi på at opbygge haven i systemer, så den kan holde på jorden.

Gårdhaven til fødehjemmet

Inden for de kommende uger går vi også så småt i gang med gårdhaven til fødehjemmet. I gården lå der en belægning af pigsten, som har været på depot, og de vil blive lagt igen. Derudover bliver der plantet forskellige planter i gården. Haven vil man kunne se fra foyerområdet i det nye museum eller inde fra fødehjemmet.

Bygninger bindes sammen

Der bliver også arbejdet med at lave to konstruktioner, som skal binde bygningerne sammen i Bangs Boder og Hans Jensens Stræde. I Hans Jensens Stræde er der tale om et halvtag på træsøjler, som man går ind under for at komme ind i den offentlige del af haven. I Bangs Boder kommer en glasfacade, så man kan kigge ind i foyerområdet. Bygningerne etableres for at fortsætte facadeforløbet, der altid har været i gaden. Der foregår rigtig meget under jorden, og her tager museet form. Dog kan museet ikke løfte sløret for hvad der sker her, men følg med i information m.m. fra museerne.

Det ny H. C. Andersens Hus åbner i juni 2021

Odense Bys Museer skriver i deres information, at det ny h c Andersens Hus åbner i juni 2021. Den præcise dato kender de dog først i foråret 2021. Det glæder vi os til at høre mere om.

Kilde:  Nyhedsbrev Odense Kommune 25. november 2020.

Lars Bjørnsten 1. december 2020

Se mere om “Det nye eventyrhus og have”