Niels Larsen Stevns – Engen ved Nysø. Fresko 1932

Mindehallen -The Memory Hall H.C. Andersens Hus: Niels Larsen Stevns – Engen ved Nysø. Fresko 1932. Freskoen måler 4.17 x 4.69 m.

Lidt om Niels Larsen Stevns udsmykning af Mindehallen i Odense

Mindehallen ved H.C. Andersens Hus er udformet som en monumental rotunde eller kuppelsal. Det er Thomas B. Thrige der i 1929  donerede penge til Mindehallen, som er tegnet af den odenseanske arkitekt Niels Jacobsen. Sluttelig overdrager man arbejdet med udsmykningen til  freskomaler “Niels Larsen Stevns”, der får frie tøjler til opgaven. Det blev et forslag med 8 motiver fra “Mit livs Eventyr”, der blev vedtaget. Et af de otte billeder er ovenstående. Se mere her!

Om billedet “Engen ved Nysø”

Valget af herregården Nysø ved Præstø gjorde det muligt for Niels Larsen Stevns at illustrere H.C. Andersen mellem ligesindede ånder og samtidigt skildre ham sammen med den herskende klasse. H.C. Andersen gæstede ofte de danske
herregårde herunder også baronessen Christine Stampe på Nysø, som samlede  kultureliten. Bertel Thorvaldsen boede og arbejdede her i flere perioder i sine sidste år. Personerne på billedet er udover H.C. Andersen, Bertel  Thorvaldsen i midten kommende fra badet og desuden ses Christine Stampe og digteren Oehlenschläger. Badebroen og badehuset, som Andersen beskriver i Mit livs eventyr ,er også kommet med på billedet. Stevns har desuden anbragt en stork på engen, måske med en relation til eventyret om Den grimme Ælling, måske som et ekko af Andersens flagrende skikkelse.

H.C. Andersen beskriver baggrunden for scenen  i sin selvbiografi

»Mit livs eventyr« Kapitel 9

I Sommertiden derude gik han (Bertel Thorvaldsen) daglig til det et Stykke fra Gaarden og langt ude i Stranden liggende Badehuus: »Idag kunde jeg nær være bleven borte!« sagde han muntert, da jeg paa Hjemveien derfra mødte ham, og han fortalte, at han havde dukket sig ned under Vandet, derpaa reist sig, men netop lige under Badehuusdøren, saa at han med sit Hoved næsten løftede den fra Hængslerne, »det sortnede lidt!« sagde han, »men det gik strax over; var jeg besvimet, saa kunde De maaskee have fundet mig derude drive om paa Vandet!«

Lars Bjørnsten Odense

Kilder: Svend Larsen: Niels Larsen Stevns og H.C. Andersen, H.C. Andersens Hus, Andelsbogtrykkeriet i Odense, 1955
Michael Wivel: Lysets tøven, Christian Ejlers’ forlag, 1994
Lars Bjørnsten Odense foto 2017

Se mere om Mindehallen – Kuppelsalen – Rotunden i H.C. Andersens Hus her!