H. C. Andersen frygtede epidemier

H-C- Andersens Fødehjem. Foto Lars Bjørnsten Odense marts 2020

H.C. Andersen Kvarteret og særlig området omkring H.C. Andersens Fødehjem og museum er der næsten ingen mennesker på grund af pandomien med coronavirus / covid-19. Normalt ville her flokkes en masse turister fra bl.a. Kina og andre lande. Museet skønner at ca. 70% af gæster er fra andre lande. Disse er forhåbentlig adviseret om lukningen. Besøgende mødte på døren 13. marts 2020 et opslag med følgende information på dansk og på engelsk:

Vigtig information til vores gæster.

H.C. Andersens fødehjem er lukket fra 12. marts og foreløbig til og med søndag 29. marts. Lukningen sker på anbefaling fra Statsministeriet som følge af den alvorlige situation, som coronavirus / covid-19 medfører. Vi beklager de ulemper, denne beslutning måtte give for vores gæster fra ind- og udland og håber på jeres forståelse og opbakning

Important notice.

The H.C. Andersen Birthplace is closed from 12th of March and provisionally until 29th of Martch. The closure is on recommendation of the Prime Minister’s Office due to the serious situation af coronavirus / covid-19. We apologize for the inconvenience this decision may have for our guests from home and abroad – and hope for your understanding and support.

Odense Bys Museer – Odense City Museums

Gaderne omkring museum og fødehjemmet i Odense var mennesketomme 13. marts 2020

H. C. Andersen frygtede epidemier

H. C. Andersen frygtede epidemier. Dette skriver han om flere steder bl.a. i sine dagbøger. Her kunne man bl.a. læse om at der i 1859 var der en større koleraepidemi i Danmark i bl.a. Århus området . H.C. Andersen frygter at blive ramt af denne sygdom og undgår at komme i nærhed af mennesker eller ting der har været i koleraområdet. Han føler sig utryg og syg ved tanken om at få kolera og får mange forskellige symptomer i den anledning. Se mere her!.  Så frygten og bekymringen i 2020 er ikke meget anderledes end i 1859.

Foto m.m. Lars Bjørnsten Odense marts 2020