H.C. Andersen Prisen 2020 tildeles Jan Balej, Tjekkiet

H.C. Andersen Prisen som gennem 25 år er uddelt til prismodtagerne

Jan Balej, Tjekkiet modtager H.C. Andersen Prisen 2020

H.C. Andersen Priserne 2020 uddeles ved en virtuel prisoverrækkelse fredag den 2. april 2021 kl. 16.00.

Tjekkiske animatorer har i årene, der er gået, fundet inspiration i H.C. Andersen, men næppe nogen så originalt og gennemført som Jan Balej! Denne version af eventyret om den lille havfrue gør et stort indtryk i sin moderne ramme, der lykkes med at kombinere på den ene side en dyb humanisme i nøje overensstemmelse med Andersens syn på mennesket som individ og betydningsfuld i sin egen ret og på den anden side menneskets nøje samhørighed med den naturgivne verden. Ellers som i filmens univers: en natur, der netop ikke er selvindlysende. Ganske radikalt sendes hele hav-familien på land, fordi vi, der allerede bor heroppe, har gjort havet ubeboeligt. Netop i denne sammenhæng fremstår havfruens umulige kærlighed så meget desto stærkere, fordi den er sat i et også socialt fremmedgjort – og socialt barsk – miljø.

Selvom ”Lille fra fiskebutikken” (Little from the Fish Shop) ikke genbruger Andersens religiøse forståelse af udødelighed, er filmen og dens sørgelige slutning helt i tråd med det oprindelige eventyrs tro på, at det er kærlighed og håb, der også i et evighedsperspektiv giver livet mening, og at oplevelsen af lykke ikke kan udmåles.

Kilde: https://hans-christian-andersen-priskomite.dk/

Events 2020