Christian Have om vækstpotentialet i H.C. Andersen Art Center

Christian Have fortæller om vækstpotentialet i H.C. Andersen Art Center

Christian Have, der er direktør for Have Kommunikation havde på et møde d. 5 september 2018 et spændende oplæg om vækstpotentialet i H.C. Andersen Art Center på Lerchenborg. Nedenfor er et indlæg baseret på sentensen og drømmene i oplægget.

Det er altid en helt fantastisk ting, at høre om Andersen, men også hans klogskab i relation til, hvordan tingene hænger sammen. Det er den vi har mistet her i vores moderne tid. Andersen, Ørsted og alle de store erhvervsfolk sad jo på den tid og snakkede om, hvor   hvordan vi kunne få et Danmark utopia. Det, der er interessant er at se, hvordan forskelige sektorer af samfundet sammen drømmer om et Danmark, som vi så vidt har nu. Det sted på Lerchenborg har jo også det potentiale, at det også kan være et samlingssted for disse tanker og ideer, som skal være med til at skabe det utopia, der taltes om. Det er den store arv efter H.C. Andersen og som vi så smukt fabulerer om, at vi ikke er så gode til at have drømme, fantasier og turde have de store visioner.

Grunden til at Christian Have i sin tid blev præsenteret for dette projekt, så var det egentlig denne store mærkværdige vision, altså det kan da ikke ligge et værre sted end i Kalundborg! Når man nu ved, hvor meget der skal til og hvor mange forhindringer der er og hvor mange der blot ville sige ja ja, så skal der nogle ildsjæle til og det er der her. Det er nødvendigt med ildsjæle som Andersen også var. Er der et vækstpotentiale og udnytter man de muligheder der så ligger rundt omkring Andersens fantastiske univers, så kommer man langt.

Der bliver snakket meget om den kreative sektor, som kunst og kultur er en vigtig del af. Ufattelig mange er gået ind og sagt, hvor er det dog vigtigt og så blander man støtte, kulturstøtte, kunststøtte, investeringer sammen og vi kan ikke rigtig finde ud af det. Den kreative sektor i Danmark omsætter for 228 milliarder kr. om året. Der er mange sektorer, der ikke er med i det tal, områder med stor vækst er arkitektur, design, musik , game it, men hvis vi skal sikre velfærd og udvikling i Danmark, så vil den kreative sektor være en af de vigtigste fremover. Den kreative dimension er den ekstra dimension som Andersen så smukt repræsentererDet er egentlig den kreative dimension vi siden dengang har kunnet i Danmark i forhold til vores måde, at se på børnekultur, børnetv og børneteater. Vi har en ting, som vi hidtil har kunnet nemlig at have mennesket i centrum for al udvikling. Dette med mennesket i centrum er også det Andersen hele tiden kredser om. Det skal vi huske i en mere og mere digitaliseret tid, så det er det vi har at byde på, når vi snakker om hvad Danmark  kan på alle mulige måder, om det er bioscience eller noget andet så kan vi denne ekstra dimension. Det er her også det potentiale og denne ekstra dimension gør det umulige projekt muligt. Det her projekt på Lerchenborg, hvor vi står i nogle lokaliteter og drømmer  er muligt at denne drøm kan blive til virkelighed. Ved en hvilken som helst manifestation er der altid en drøm før, ellers kan den ikke blive til noget. Der er drømt her.

H.C. Andersen Art Center har et stort vækstpotentiale og det er rigtig godt med lokaliteter, som har kulturhistorie og kulturarv.  Vigtigt at der er nogle gode bygninger her og de må godt være specielle og de kan kun ligge her vi kan ikke flytte dem. En anden vigtig ting, er at have et meget stort brand, og H.C Andersen er et af de største brands i verden. Der er foretaget mange målinger på, hvor stort brandet er. I 2005 ved H.C. Andersens 200 års fødselsdag var det ca 12 milliarder kr. så hver gang Andersen er i spil er altid tale om store tal. Vi har en lokalitet, der er kulturhistorisk interessant og vi har et stort brand, så skal der gerne ske noget med fortolkningen.

Hvad er det man vil fortælle om Andersen, det er nød til at være noget unikt. Her er den store udfordring, hvor mange ikke fortæller noget om Andersen, men det gør det i hvert fald i Odense. Det der handler om er, at der er et globalt marked, der er 1,5 milliarder kinesere, men også mange andre. Det, at kombinere billedkunst og litteratur med noget teknologisk er superinteressant her. At få teknologien med er til H.C. Andersens store begejstring. Det visionære, og der er ingen tvivl om, at han ville have stået med en selfie her, han ville have haft videoer med sig selv. På et tidspunkt snakkede Christin Have med nogle på Berlingske Tidende, som fortalte om at H.C. Andersen havde et kontor på Berlingske Tidende, hvor han sad og skrev pressemeddelelser om sig selv og sendte dem til tyske forlag. Han har også et eller andet sted noteret at det var godt at få taget foto af ham, specielt med den vinkel hvor han var god. Alt dette påvirket bogsalget i positiv retning, når man havde pressemeddelelser og foto . Det er jo fantastisk, at man i så lang tid før selfies og selviscenesættelse, at vi  havde havde en person som, uden at give køb på kvaliteten også var i stand til at formidle sig selv.

Det skal man lade sig inspirere af, at den kolossale fokus Andersen havde på kommunikation, formidling, og interdialog med sit publikum og det er noget der også skal være kendetegnende her på H.C. Andersen Art Center. Det at formidle på nye måder er supervigtigt på stedet er, så det er ikke kunsten for kunsten skyld. Det er vigtigt at få den formidlet ud og få bredt en historie ud om Andersen som vi ikke har hørt før. Det vil være opgaven her og så vil man have den rette kulturhistorie og kulturarv, om at Andersen har været her. Der er nogle lokaliteter, som kan blive smukke og det er de elementer der skal til for at skabe noget meget interessant. Desuden ser man her en stor interesse fra en række virksomheder, der gerne vil gå ind sammen med fonde, som altid er der. Det offentlige, som vi altid kigger på kommer måske penge og virksomhederne er begyndt at tage ansvar specielt for deres lokalområder. Det er interessant, hvad der så kan ske, når man kan få fondene i spil , offentlig penge og private virksomheder, sammen med dem der skal producere kunsten og kulturen . Efter min mening er det “the missing link”.

I Danmark har vi haft den opfattelse, at det kun er det offentlige eller fonde der skal støtte kulturen. Vi er nød til, at få partnerskaber ind på en helt anden måde end før, som ser noget fantastisk ude i Danmark . Vigtig med interesse fra det lokale private erhvervsliv. Det er helt afgørende og man er nød til at tage et ansvar for at der sker noget, der er ikke nogen der gør det for os! Disse partnerskaber kan kun eksistere, hvis der er politikere der tager ansvar og f.eks sætter det på finansloven som Jacob Jensen (V) . Dermed får man en blåstempling, så man kan arbejde videre. Det er helt nødvendigt, så håber jeg også at Kalundborg kommune også gør nogen ting, så er man i gang. De store fonde vil kigge på om det en unik ide med det her. Er der nogle lokaliteter hvor det kan være? Er det samarbejdspartnere, der støtter op ? 200 mill kr. i fondsverdenen er absolut realistisk og her er det vigtigt, at få interessant opbakning fra fondene. De vil kigge på om det lokale erhvervsliv er med. Vigtig med opbakning så er der absolut muligheder idet her projekt.

De rette elementer er tilstede det er den ene ting. Det andet er kulturturisme og det er i vækst og det er den hurtigst voksnede sektor indenfor turisme på verdensplan. Stort potentiale i kulturturisme, og her vil der være mulighed for at få folk herud og der skal arbejdes på infrastrukturen. Internationalt et kæmpe marked for det her, den nationale turisme vil være interesseret i et sted der fortæller og formidler på nogle anderledes måder. Der er et kæmpe opland og et samarbejde med eksperter og folk der ved noget om Andersen er afgørende for udviklingen af det her sted. Vigtigt at støtte op om projektet og give lidt fra lommerne.  Det er gået fra en vild idé, som Susanne Weihe er bærer af, til til et projekt, der begynder at tage form og som man skal begynde at tage alvorligt.

Den form for storytelling, der skal være, når man har at gøre med en storyteller som H.C. Andersen, er nød til at være af en karat som er helt specielt.  Formidlingen skal ske med en storhed både visuelt og med ord. Det er vigtigt med ejerskab af Andersen kunst kultur, og prøve grænser af og have sjælen med. Er der noget vi ikke vil tale om i dette land, så er det ånd og sjæl. Det er der noget vi skal til at tale om og ikke i religiøst sammenhæng, men bare det der højere og det der er udtryk i kunsten. Så skal de til nu til at synkronisere det og manifestere det i Danmark. Det er det der kommer til at betyde noget fremover, så vi også har sammenhængs kraft. Det er, at vi hænger sammen på et andet plan end på det budget og velfærdsmæssige. Det er den dimension jeg håber, at H.C. Andersen Art Center på Lerchenborg kan være med til at bygge op. Der ligger et stort potentiale og som jeg håber I vil støtte op om på alle mulige måder.

Lars Bjørnsten Odense sept. 2018

Se mere om H.C. Andersen Art Center her!