Lerchenborg. Hovedsædet under Grevskabet. Opført 1742 af Grev Chr. Lerche.

Lerchenborg. Hovedsædet under Grevskabet. Opført 1742 af Grev Chr. Lerche.

Velkommen til herregården Lerchenborg 

Tidens Kvinder 9. september 1958 skrev således: Et af Danmarks største og smukkeste slotte fra 1700 tallet, Lerchenborg, har i sommer åbnet sine porte for offentligheden og talrige besøgende ikke mindst H.C. Andersen – interesserede, er strømmet til.

Den korte historie

Fra den tidlige middelalder lå der ved Kalundborg en herregård som var i kronens eje. I de trange tider omkring 1750 blev den overdraget til rigets kreditorer: det senere Lerchenborg. Det var i 1742 at general Christian Lerche lod den beskedne bindingsværksgård nedrive og opførte den nuværende barokbygning. Da militæret dengang havde havde kendskab til bygningskunst lod han flere af datidens officerer Häusser, Eigtved og Thura, som også var arkitekter hjælpe, selvom han var sin egen arkitekt.

Symmetrisk og aksefast byggede han sit slot, med spejlvendte sale med samme proportioner på hver side af midten. Det samme gør sig gældende på 1 sal. Parken blev anlagt som et fransk anlæg med hjælp af den franske oficer de Longueville med to store alleer og en mærkelig buehæk , som tradiotione tro klippes eller slås med en gammel dragonsabel. I over 30 år var Lerchenborg på fremmede hænder og det lykkedes lensgreve Christian Lerche af få det fædrene gods tilbage og få sat en restaurering i stand for at få den oprindelige skikkelse tilbage.

Åben for publikum 1958

Da slottet blev åbnet for publikum i 1958 var det ikke kun de impornerende sale man kunne se men også et par mindestuer for H.C. Andersen, en ide som var inspireret af lensgrevens egen samling, dels af de to nu fremviste stuer, møbleret efter tiden, som man vidste, at digteren altid havde boet på Lerchenborg. Talrige sjældne førsteudgaver og original illustrationer fra eventyrene bl.a. Hjortlunds originaltegningerne til “Svinedrengen”. Desuden kunne digterens høje silkehat i den morsomme hatteæske med plads til lommelærke, hattelærke i låget ses.

NB: Det skal bemærkes at ifølge Lerchenborgs hjemmeside (2018) er parken og herregården lukket for publikum. Desuden er H.C. Andersens mindestuer lukket ned.

Kilder: Theodor Siersted – Danske Billeder For Skole Og Hjem, 1. Nordlige Sjælland af Theodor Siersted. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1895 og Tidens Kvinder 1958.

Se mere om H.C. Andersen Art Center her!