ny

J.H.T. Hanck: Digterreden i Eilskovsboligerne i Odense 20 nov. 1836

Digterreden i Eilskovsboligerne i Odense 20 november 1836

H.C. Andersens barndomshjem i Munkemøllestræde i Odense. Gouache – Akvarel udført af J.H.T. Hanck den 20. november 1836.

H.C. Andersens far og mor flyttede først sammen i 1806 og boede frem til 1807 forskellige steder i Odenses fattigkvarterer. I 1807 lejede familien sig ind i barndomshjemmet i Munkemøllestræde, kaldet digterreden.

Gouache – Akvarel af barndomshjemmet har følgende historie. H.C. Andersen har i et brev dateret 8. marts 1836 til sin veninde Henriette Hanck anmodet hende om at overtale sin far til at lave en tegning af Andersens barndomshjem. ” ….. Naar ellers jeg engang finder Deres Fader i det meest godmodige Lune, vil jeg bede ham om to smaae Stykker. Det ene er det Huus hvor jeg har levet, som Barn, det ligger paa høire Haand naar man gaaer fra Klingeberget til Møllen, et lille guult Huus med to Døre, tæt op til Bagerens Længe, der hænger en tjæret Vandrænde ned af Muren, der hvor Huset springer frem. Det maatte tages fra Jomf Jensinius’s Trappe …..” (kilde: sdu.dk)

Lars Bjørnsten Odense 2018

Se mere om H.C. Andersens barndom her!