Baronesse Stampe om H.C. Andersen 1918

H.C. Andersen, fotograferet af Theodor Collin. Kilde: Det Kongelige Bibliotek

Nationaltidende 7. december 1918 | 2. udgave

“De nye Bøger”

Under afsnittet “De nye Bøger” kunne man læse, at Fru Rigmor Stampe , barnebarnsbarn af jonas Collin, er en af de få levende, der har kendt H.C. Andersen personlig. Og på samme måde, som hun for få år siden udgav baronesse Stampes erindringer om Thorvaldsen, har hun nu viet den store eventyrdigter et værk, “H.C. Andersen og hans nærmeste Omgang”, hvori hun på grundlag af familietradition og breve gør rede for H.C. Andersens forhold til det Collinske hus, til familierne Drewsen, Lind og Stampe.

Værket skal siden blive genstand for udførlig omtale. Det skal foreløbig blot fremhæves, at det er fuldt af anekdoter og billeder. Med særlig interesse vil man læse afsnittet om H.C. Andersen og Edvard Collin som familievisedigtere. Andersen kunne ikke hamle op med vennen i retning af at skrive viser, i alt fald blev han ikke så meget påskønnet i den Collinske kreds, og det er efter forfatterindens mening hans følelser i den anledning, der får udtryk i eventyret “Skyggen”. At den lærde mand for af Skyggen at overvældes med velgerninger må love blot at være skygge, skal betyde, at “hans viser ikke gør mere lykke end som skyggen af Collins”.

Læs et større uddrag her!

Lars Bjørnsten Odense