Marie tænker på monumenter, palmer og hjerter

Opslag i Marie Henriques billedbog  side 40-41

Tryk på billedet for at se alle detaljerne.

H.C. Andersens håndskrevne tekst lyder

“Marie tænker over hvor langsomt meget gaaer, at endnu ikke hjemme er reist Monument for Holberg, Tycho Brahe, Thorvaldsen og Ørsted, hun tænker paa at plante en Palme, for hver, med alle Aarhundreders Hjerter, de stakkels Padehatte.

Sidse veed ikke hvem der har skrevet dette Vers, Maria føler sig fornærmet paa Anders Vegne.”

Der ses bl.a. følgende

Klip med palme med to hjerter ved roden.

Et lille vers skrevet af H.C. Andersen.

H.C. Ørsted ( Under hans Portrait)

Da Tanke-Lynet udsprang fra din Pande,
En større Seekraft Videnskaben fik.
En umaalt Skat Du gav til Verdens Lande,
Og gjennem alt det Skjønne i det Sande,
Til Gud du fører os med åbent blik.

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men til sidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark. Kilde: Odense Bys Museer.

Oversigt over Marie Henriques Billedbog  – se her!